Ovlivněte čtenáře svými texty. Přinášíme copy tipy z psychologie

Ovlivněte čtenáře svými texty. Přinášíme copy tipy z psychologie

Mnozí lidé si ani neuvědomují, že za texty na internetu stojí člověk, který se tím živí. Zkrátka mnohdy jen automaticky pročítáme texty a nepřemýšlíme nad jednotlivými slovy nebo nad tím, co je nám nabízeno. V současné době je kvalitní copywriter velice poptávaným jedincem. Důvodem toho je fakt, že díky kvalitnímu a přínosnému obsahu je webová stránka upřednostňovanější před jinými webovými stránkami na internetu a ve výsledcích vyhledávání. Aby však texty byly kvalitní a pro čtenáře přínosné, je třeba udělat jednu věc, a sice psát texty, které se vryjí pod kůži.  

Pokud patříte ke copywriterům, víte, jak těžké je někdy napsat texty, které by se snadno zapamatovaly nebo které by se, jak jsme zmínili, vryly pod kůži. Abyste však takových textů dosáhli, prozradíme vám několik tipů z psychologie, které vám mohou v psaní textů významně pomoct.  

Vždycky používejte činný rod místo trpného 

Nejdříve si trochu zavzpomínáme na středoškolská léta, kdy jsme se učili o trpném a činném rodu. V článcích, které píšete, je dobré používat právě činný rod místo trpného. Důvodem toho je, že lidé hůře chápou komplikovaná souvětí, navíc texty v trpném rodě jsou daleko méně přesvědčivé a nejsou skoro vůbec účinné.  

Zlepšujte pochopitelnost článku 

Aby byl článek dál sdílený a snadno pochopitelný, je důležité, abyste spojovali jednotlivé myšlenky, a tím tedy zlepšovali jeho pochopitelnost. Například je zbytečné psát krátké texty, pokud v nich není zachycena ta hlavní myšlenka. Také se vyhýbejte psaní, které se podobá chození kolem horké kaše, takto to také nefunguje a ani tento text nebude úplně účinný.  

Velká slovní zásoba je plus 

Opakovat stále stejná větná spojení nebo používat stále stejná slovesa – to ještě nikdy z nikoho neudělalo kvalitního copywritera. Pokud chcete psát opravdu kvalitní texty, je třeba zlepšit si svou slovní zásobu, která je symbolem vysoké inteligence. Nepřestávejte tedy číst, protože právě čtením získáte opravdu bohatou slovní zásobu, se kterou se budete moct chlubit široko, daleko.  

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.