Jakých chyb se dopouštíme při správě reklam na FB?

Jakých chyb se dopouštíme při správě reklam na FB?

V rámci dobré reklamy se snažíme hlavně cílit na správnou skupinu lidí. Ať už je součástí naší marketingové strategie Facebook nebo papírový leták, je důležité správné cílení. Bohužel hlavně v případě tvorby facebookové reklamy se v tomto kroku chybuje. Lidé chtějí oslovit co největší publikum, ovšem lepšího výsledku by dostali v případě, že osloví užší publikum skládající se však z jedinců majících podobné zájmy, u nichž je daleko větší šance uspět.  

V posledních letech se reklamy na Facebooku využívají opravdu velice. Popularita jenom za poslední rok velice strmě stoupla a využívají ji už miliony marketingových specialistů. Možná i vy mezi ně patříte a ptáte se, proč reklama nebyla tak efektivní, jakou jste si ji přáli mít. Možná jste se zkrátka jen dopustili jedné z velmi častých chyb.  

Máte špatně nastavený pixel 

Velice častou chybou je špatně nastavený pixel. I díky němu nemusí reklama správně fungovat nebo nemusí být tak efektivní. Facebook pixelem rozumíme kód, který se musí umístit do webové stránky nebo případně do aplikace. Skrze tento kód, který na první pohled vypadá velice složitě, Facebook sbírá veškerá data o návštěvnících a na základě zjištěných informací optimalizuje kampaně tak, aby dosahovaly skutečně skvělých výsledků.  

Zvolili jste špatný účel kampaně 

Pakliže nastavujete reklamu skrze Business Managera, což je všeobecně více doporučováno než skrze tlačítko “Propagovat příspěvek”, máte zde možnost nastavit si účel kampaně. A v tomto se bohužel opět velice často chybuje.  

Pokud si sestavujete reklamní kampaň na Facebooku či na Instagramu, je důležité zvolit její hlavní účel. Čili musíte si zodpovědět otázku, co od facebookové kampaně vlastně očekáváte? Co si od ní slibujete? 

Vyhodnocujete své kampaně jenom v Google Analytics 

Google Analytics je bezesporu skvělý nástroj, který vám může v lecčem pomoct. Jenže pravdou také je, že není dostačující z pohledu marketingu. Respektive nelze se na věc dívat jenom z pohledu tohoto nástroje, využijte také nástroj jiný. Zejména pak v případě vyhodnocování kampaní. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.