Pár základních pojmů ze světa copywritingu

Pár základních pojmů ze světa copywritingu

Copywriting je obor, o který se zajímá stále více lidí. Kvalitní texty s těmi správnými slovy jsou dnes zapotřebí jako sůl a jsou důvodem, proč nějaká firma předčí svou konkurenci. Abyste se však mohli stát opravdu zkušeným “copíkem”, musíte znáte několik základních pojmů. Pojďme si alespoň některé z nich definovat a představit. 

Anchor texty 

Při čtení konkrétních článků na internetu si můžete povšimnout podržených slov nebo slovních spojení, která mají navíc i jinou barvu. Mluvíme o anchor textu, který je zpravidla nositelem nějakého odkazu. Většinou se jedná o klíčové slovo, ale nemusí tomu nutně tak být. Link, který v sobě anchor text nese, může být jak interní, tak samozřejmě externí čili může odkazovat na jinou stránku webu nebo na zcela jiný webový projekt. 

Copywrighter 

Pokud se chcete psaním živit, stáváte se copywriterem. Velmi často se však setkáte se slovem “copywrighter”, což je chybné pojmenování. Tím druhým slovem nemůžeme pojmenovat nikoho, takový člověk zkrátka neexistuje. Dávejte si tedy pozor na to, jak se označujete. 

Call to action 

Neboli tlačítko výzva k akci. Mluvíme o jeden z vůbec nejdůležitějších prvků, který se na webové stránce nebo v reklamním textu nachází. Je to tlačítko, které člověka automaticky navede na danou stránku, případně navede k prodeji. Musí být většinou výstižný, jasný, bez zbytečné omáčky. Zatímco někdy je to pouze jenom slovo “objednat”, jindy může mít jinou podobu. Vždy však musí navést člověka k tomu, aby přijal výzvu k akci, kterou mu jeho prostřednictvím nabízíte. 

Duplicitní obsah 

Čemu se jako copywriter musíte vyvarovat je duplicitní obsah. Mluvíme o obsahu, který je totožný s jiným a už napsaným a publikovaným. Kopírování je v tomto světě tabu. Pokud nebudete vymýšlet vlastní texty, v očích vyhledávačů výrazně klesnete. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.