Tipy a rady z praxe pro každého copywritera

Tipy a rady z praxe pro každého copywritera

Stát se copywriterem rozhodně není snadné. Umět psát je totiž jedna věc, ale psát tak, aby to ocenily vyhledávače, to je věc druhá. Prozraďme si proto několik tipů a rad z praxe, které ocení každý začátečník (a nejen on). 

Tipy a rady z praxe 

 • 10% sleva – bez mezery (desetiprocentní sleva). 
 • Bakterie Eco-balance nebo hra ping-pong (použití spojovníku, ten se píše se bez mezer). 
 • Balení obsahuje 2× malou a 3× velkou gumičku (bez mezery mezi číslem a znakem, čteno 2krát a 3krát). 
 • Nalejte tam ½ l vody (číslo a lomítko bez mezer). 
 • Píšeme je bez mezer, např. večer bylo (kolem 20 hodiny) ještě velmi teplo. Závorky od výrazů, které se do nich vkládáme, neoddělujeme mezerami, ale při oddělení od okolního textu mezery patří. 
 • Při psaní webových stránek, blogu, propagačních materiálů, produktových popisků, návodů atd. píšeme malé „v“. 
 • Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.) nebo akciová společnost (a. s.) se správně píše s mezerami mezi tečkou a následujícím písmenem! 
 • Slovní spojení „měli by jsme“ a „měl by jsi“ je špatně. Ve spisovném jazyce píšeme pouze variantu „měli bychom“ a „měl bys“. 
 • Zápis datumu píšeme s mezerou! Např. 15. 5. 2021 (číslo, tečka, mezera). Výjimkou může být obchodní a úřední korespondence, tam lze uplatnit i tzv. dvoumístný způsob psaní data, např. 05.06.2021 (tato podoba se používá zejména v tabulkách a píše se bez mezer). 
 • Slovo viz není zkratka, je to sloveso „vidět“ v rozkazovacím způsobu, proto ho píšeme bez tečky. 
 • Značky pro úhlový stupeň, minutu, vteřinu a pro stopy nebo palce se v textu připojují k číslu bez mezery, např. úhel 50° (50 stupňů), spád 12° 10′ (12 stupňů a 10 minut), 18′ 10″ (18 stop a 10 palců). 
 • Otazník, vykřičník, tečku, čárku, středník, dvojtečku a trojtečku píšeme za slovo bez mezery. Po těchto znaménkách však mezera vždy následuje. 
 • Častou chybou v produktových textech je nesmyslné spojení SEO optimalizace nebo LED dioda. Zkratka SEO (Search Engine Optimization) i LED (Light Emitting Diode) již obsahuje slovo, které na ni připojujeme (optimalizace a dioda). Proto píšeme jen zkratku „SEO“ nebo slovo „optimalizace“. Možné použití je také např. SEO, tedy optimalizace pro vyhledávače. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.